EBOOK ð Przemytnik cudu õ eBook or Kindle ePUB free

EBOOK ⚢ Przemytnik cudu ⚦ Odwied magiczny Pozna naznaczony brudem i mierci Nieszcz liwi ludzie sfrustrowany pracownik banku i zadr czona przez matk sprz taczka staj w centrum tajemniczych wydarze Ulice miasta sp ywaj krwi , zmarli spaceruj mi dzy yj cymi, pomniki opuszczaj coko y Kim s dzieci ce duchy i tajemniczy Misjonarze Co czy cz owieka, odcinaj cego ludziom stopy z bezimiennym m czyzn , spe niaj cym wszystkie marzenia Jaka rol w tym wszystkim odgrywa opowie o kl twie, si gaj cej mrok w redniowiecza S marzenia niewarte swej ceny i cuda przemienione w kl twyZ o przychodzi cicho Ukradkiem Przemycone Nasza opinia nt tej ksi ki TU