^FREE PDF ✑ Fortunato de Trasmundi ⇝ PDF eBook or Kindle ePUB free

^FREE PDF ☚ Fortunato de Trasmundi ⇴ Fortunato de Trasmundi a historia dun curioso personaxe dun fant stico pa s, o para so secreto das Sete parroquias, que sae a percorrer o mundo pola Galicia toda e, aqu e acol , co ece tipos, historias e situaci ns que permiten autor a caricatura de todos n s, figuraci n e parodia do tempo e da sociedade que vivimos O primeiro de maio en Vigo, un ling ista sabio en Compostela, a unidade sindical, as liortas do futbol, a econom a sumerxida na confecci n, a memoria dos devanceiros, o alcalde de Lugo, cregos, xornalistas, estudiantes, pescadores nas Malvinas, corvos mensaxeiros e algunha meiga ve en e van por estas p xinas cun ritmo trepidante e a imaxinaci n desbocada Os antigos pr ncipes ou se ores da cabaler a sa an s cami os a ver mundo e a iniciarse na vida As fai tam n Fortunato, que deixa o seu Cuspedri os secreto e anda o pa s identificando s seus, habitantes misteriosos dun pobo misterioso Velaqu unha historia fundamentalmente divertida, un divertimento que confirma no x nero da novela a quen todos reco ecen como un dos nosos primeiros poetas