!DOWNLOAD BOOK ⚕ Wszystkie kroniki wina ⚆ PDF or E-pub free

!DOWNLOAD BOOK ☪ Wszystkie kroniki wina ♷ Warren Winiarski, wybitny winiarz kalifornijski, powiada, e wino pozwala dope ni w nas to, co niedope nione, doko czy to, co niedoko czone Trudno lepiej okre li , czym jest wino jako substancja magiczna, kt ra czyni z jego wielbicieli nieformaln sekt rozproszon po ca ym wiecie W a nie t magi pr buje zg bi Marek Bie czyk w kronikach pisanych od lat Przyjemno bycia winomanem jak stado szympans w na wielu siedzi ga ziach , czytamy w jednej z nich Marek Bie czyk znany pisarz, laureat Nagrody Literackiej Nikez pasj , ale te z hum, miechem i dystansem opowiada o winie na r ne sposoby Albowiem przyjemno p yn ca z wina polega nie tylko na degustowaniu, na duchowych uniesieniach czy na poznawaniu tajnik w produkcji R wnie wa na jest gaw da, opowie , dla kt rej wino jest to g wnym tematem, to pretekstem Nie musimy by koneserami, znawcami wina, aby kroniki te smakowaJak pisze autor, nie musimy przecie kocha Laury, by czyta sonety Petrarki do Laury Innymi s owy mo na pi tylko s owa