^Download Book ↡ Aşk ve Diğer İhtimaller ↵ PDF eBook or Kindle ePUB free

^Download Book ☜ Aşk ve Diğer İhtimaller ☠ Onunla tan t mda renklerini kaybetti ini d nen, mutsuz ve sessiz biriydi Ona Bayan Renk dedim nk sand n n aksine siyah ve griyi de il, g kku a n n t m renklerini i inde ta d na inand m Birlikte g kku a n bulmaya al rken renklerin anlamlar n bamba ka bir bak a s yla renece imi tahmin etmemi tim A k denen eyin ne oldu unu o anda kavr yorum Y llarca insanlar dinledim Onlar i in z ld m, onlar iyi hissettirmeye al t m Ama hi onlarla birlikte ger ek alamda ac ekmedim Birinin ac s n , mutlulu unu, umutlar n ve aresizli ini kalbinde hissedebilmenin m mk n oldu una inanmazd m ama oluyormu i te O g ld nde g lmek istememi, z ld nde ac s n hissetmemi nas l a klayabilece imi bilmiyorum Belki de a k anlams z duygular n sevgiyle sarmalanm halidir Belki de a k insan n a klayamad duygulara takt herhangi bir isimdir Bu her neyse, sonucu ne olursa olsun, ya ayabildi im i in hayat m boyunca minnettar olaca m biliyorum.