@Read Epub õ ดั่งดวงหฤทัย (2 เล่มจบ) õ eBook or Kindle ePUB free

@Read Epub ⚣ ดั่งดวงหฤทัย (2 เล่มจบ) ï พระโอษฐ์แย้มสดใสกับความทรงจำอันอ่อนหวาน‘เพลงนี้’ ร้องประทานครั้งแรกในอุโมงค์น้ำแข็ง เพลงที่อ่อนหวานที่สุดของกาสิกเพลงที่ผู้ชายจะร้องให้ ผู้หญิงคนพิเศษสุด ฟังตอนรับสั่งอย่างนั้นยังเข้าพระทัยว่า ผู้หญิงพิเศษสุด คือพระคู่หมั้น และแล้ว กาลเวลาผ่านมาผู้หญิงคนพิเศษสุด คือใครเล่า?“หม่อมฉันไม่เคยสาบาน เพราะศักดิ์แห่งเจ้าหลวงย่อมเหนือคำพูดใดใดทว่าวันนี้ ทรรศิกาทรงฟังไว้หม่อมฉันสาบานจะมีชีวิตเพื่อรอฝ่าบาทองค์เดียว”พระสุรเสียงคลับคล้ายสะดุดนิดๆ“ยามใดเสด็จกลับพันธุรัฐ ยามใดที่ทอดพระเนตรข้ามทิวเขามาขอให้ทรงรำลึกว่า หม่อมฉันอยู่บนยอดอิสินทร มองลงมาแลหาพระองค์เดียวสิ่งที่มีค่าสุดในชีวิตของหม่อมฉันฝ่าบาท!”เธอมิใช่สายน้ำ แต่เธอเย็นฉ่ำชื่นหวาน เธอมิใช่ลำธาร แต่เธอไหลผ่านเนื้อหัวใจแด่เธอ ผู้เดียวทรรศิกา เธอผู้เป็น ดั่งดวงหฤทัย!