*FREE DOWNLOAD ⇧ Şeytan Severse (Hizmetkar Serisi, #5) ↬ Ebook or Kindle ePUB free

Okumak istiyorum. *FREE DOWNLOAD ☟ Şeytan Severse (Hizmetkar Serisi, #5) ⇥ Kaleme ald Hizmetkar Serisi ile bir ilki ger ekle tiren, inan ve k lt r d nyam za ait meseleleri fantastik kurguyla harmanlay p hikmetle yo uran yazar m z Cenk Enes zer in son kitab nda kaleminin s n rlar n bir hayli zorlad ortada Kurgu harika, anlat m b y leyici Son derece ak c slubuyla, nefes nefese bir hikaye eytan Severse D nyaya d nya denilmeyen zamanlarda ba lay p g n m zden ve b t n g nlerden ge erek k yamete dek uzayacak de i im ve d n mler girdab nda bir iblis portresiHemen hemen her inan ta insanl n en b y k d man olarak tan mlanan eytan, bu kitapta Az zil zel ad yla ele al n p hayat n n en ilgin detaylar hikaye ediliyor Annesinin yoklu unda her daim zerine titreyen babas Hablis, t m bildiklerini kendisinden rendi i hocas Ruinas, bir ok konuda ona s rda l k eden cennet bek isi R dvan ve u runa cennetlerden ge ti i Prenses Lehya gibi karakterler hikayeye bamba ka bir renk kat yorBurada yazara ait bir hassasiyete pe inen vurgu yapal m Kurgusal yakla mlarda Kur an ve s nnet izgisine riayet Yazar n bu konudaki samimiyet tas takdire ayan y kseklikteKitap, insanl k ncesi d nyan n ilk misafirleri olan cinlerle ba lay p Az zil in Ar l ya varan ak l almaz yolculu unu konu ederken finalde, E bundan bize ne sorusuna da u diyalogla cevap veriyor Efendim, bu kitapta Az zil in hayat hikayesi var syan ndan nceki ve sonraki h linden bahsedilmi Sizce insanlar n bunlar bilmeleri onlara bir fayda sa lar m Cevap zaten sorunun i inde gizli de il mi Onu Allah a ula t ran eyin edep ve itaat, oradan uzakla t ran eyinse kibir ve hased oldu unu Sevgili ye binlerce secdenin a k iddias , Sevgili hat r na bir tek secdeninse a k n ispat oldu unu hatas nda srar edenlerin lanete d m eytan, hatas ndan d nenlerinse rahmete ermi insan oldu unu bilmeleri, sence de iyi olmaz m Kitap, eytan n, cennetten kovulan bir melek ya da sadece k t l sembolize eden bir kavram oldu u y n ndeki birtak m as ls z s ylentilere de a kl k getiriyorEvet, bu bir de ifre operasyonudur eytan n en b y k fitnesinin kendini unutturmak oldu u ahir zamanda bu kitab n, karanl a evrilen bir projekt r oldu unu s ylemek hi de abart olmayacakt r l k l a rp n larla ka mada yarasalar U ursuz dehlizlerinin duvarlar n d v yor feryatlar Siz duymuyor musunuz Sami nal