( Read Book ) ç Stardust ñ eBook or Kindle ePUB free

( Read Book ) ⛄ Stardust é ณ ดินแดนชนบทอันซึมเซาของประเทศอังกฤษ ในยุคต้นของสมัยวิคทอเรีย ชีวิตในเมืองเล็กที่ชื่อว่า ‘วอลล์’ นั้นดำเนินไปอย่างเรื่อยเปื่อย หนุ่มน้อยนาม ทรสตรัน ธอร์น ได้มอบหัวใจให้กับ วิคทอเรีย ฟอเรสเตอร์ ผู้แสนงาม แต่วิคทอเรียช่างเย็นชาและห่างเหินพอๆ กับดวงดาวซึ่งเธอและทริสตรันเห็นมันร่วงหล่นจากฟากฟ้าในคืนหนึ่ง และเพื่อให้วิคทอเรียรับรักและยอมแต่งงานด้วย ทริสตรันจึงให้คำมั่นสัญญาว่าจะไปเก็บดางดวงนั้นมาให้แด่เธอผู้เป็นที่รัก มันเป็นคำสัญญาที่ส่งให้เขาได้ข้ามกพแพงโบราณของเมืองเพื่อเดินทางสู่โลกที่แสนอันตรายและพิสดารพันลึกเกินจะนึกฝัน… I hate Tristan Thorn, though I do suppose that everybody has been in his shoes at one point in their life Everybody was young once and everybody has been naively in love with someone they barely know I can’t blame Tristan for his natural puppyish passions, he is only seventeen after all, but I can hate him for it nonetheless; he is completely unbearable at the beginning as his lovesick foolishness knows no bounds Indeed, when Victoria Forester, the woman he thinks he in love with, agrees to marry him if he fetches a fallen star, yes a fallen star, he childishly tries to retrieve it He thought of Victoria’s lips, and her grey eyes, and the sound of her laughter And to ignorant to be scared, too young to be awed, Tristan Thorn passed beyond the fields we know In doing so he does grows as a person and almost redeems himself as he sees the errors of his ways However, he is still an oaf and a selfobsessed idiot for most of the novel, which makes him quite unbearable as a person Indeed, when he finally encounters the star he sees nothing but his ticket to getting between Victoria’s legs; instead of the wonder that is before him because the star is a magical being that belongs in another world She attracts a whole host of problems, with Tristan’s lust for Victoria being the least of them Also on route to claim the star for their own is a trio of princes, which ever one claims her earns the Kingship Septimus, the youngest of the three, is power mad; he will stop at nothing to be the victor even if it means walking over the corpses of his fellow prince However, a dark andsinister threat approaches: the evil witch queen If her and her sisters eat the heart of the star then their youth will be restored, and in doing so most of their already deadly powers too But, Tristan is too unbearableI do like Gainman’s writing, and I do like the idea behind this novel; however, I found Tristan to be an awful protagonist He is not written badly nor is he a bad person, but I just found him annoying enough to affect my enjoyment of the novel When you hate the protagonist so much it makes the story not as fun to read, and makes you want to throw it at the wall; it becomes frustrating rather than pleasant I mean he is so much of a love sick puppy that it made me sick I just wanted to slap him He really is a repulsive guy:“We shall visit my parents I have missed them although Tristan had barely given his parents a second thought on his journeying’s then we shall pay a visit to Victoria Forester.”He just doesn’t see what’s in front of his face till the very end, and then it’s only when his first choice rejects him Tristan doesn’t deserve the ending he gets in this book; he deserves a reality check If Tristan was less of an idiot he would have annoyed me less and then I would have easily given this a four start rating, but alas he is a moron. Dear Mr Gaiman,Damn you Damn you straight to hell You've written beautiful faerie stories in your plainspoken postmodern prose, and left my own projected frontiers woefully trodden It has nothing to do with your brilliance Had I been born before you I would most likely be the one writing clever novels about fallen stars and sly gods I would've, I swear!But instead, I was born forty years too late, and your Faerie, Neil, do you mind if I call you Neil? Your Faerie, like all of your creations, is a perfectly plausible reality, praised by literary critics, the literate's dollar, and even the behemoth Movie Adaptation Your prose is simple, if you'll pardon my saying so, not elevated, with exotic adjectives, but simple and modern, easily accessible, solid, quality prose This reflects nothing upon you, of course your authorship is the perfect marriage of your own writing talent and our modern culture Shakespeare's work seems ridiculously complicated to us now, but he wrote for the masses, just like you Our masses do not value rhetorics, metre, or internal rhyme, or I'm sure you'd write with such tools No, Neil, you write with one very powerful tool distilled imagination Escapism, unreality, creativity, novelty, and all their side effects When the surrounding world seems unbearable, the evergrowing fetus of imagination is hope In slavery, in misery, in poverty, in isolation, a person can escape into the brighter day of dreams, or the unknown future, or the magic of Faerie.And in a world where the demons in the closet are thrust into a florescent laboratory, where telescopes and cameras record the crags and terrain of places where once there were dragons, where we identify which crannies of the human mind are responsible for fear, or love, or sorrow, and even plot out their corresponding hormonal compositions for manipulation and control perhaps in such a world we must desperately escape into the unexplorable reaches of Faerie The rules are simple there Help anyone in need, and graciously accept their payment Stick with unerringly polite manners, but never let down your guard You need a sharp wit to go with a good heart Never eat faerie food.Popular vote does not elect poor leaders in Faerie Weapons are easily recognizable, not hidden in letters or water bottles Death stands tall with his scythe and cowl instead of creeping behind health care bills and drug overdoses, and when he does come, death was either justified, or will be avenged Villages in Faerie are rarely overrun with revolutionaries toting machine guns or skeletal toddlers with distended bellies The old do not die alone there Despite enchanted princes and disguised witches, Faerie makessense than our world, and if it doesn't, it's alright It's Faerie So we escape into your novels, Neil, and into the worlds of Harry Potter and Lyra Silvertongue, and we love you for it (or in my case, hate you) We are too jaded to suspend disbelief, yet we ache for magic We won't creep into a darkened room for the show, but demand that you blossom crystal snowdrops here in Times Square, your right hand outstretched for our inspection while your left clutches a Starbucks cup We cannot leave our world for Faerie any, so you bring it to us in pleasurable words, easily explainable, hidden just beyond an English countryside wall, or under our feet, or in corners we don't examine too closely.Please keep it up Sincerely,L.H. Inevitably I was reading this against the movie, and I'm here to say that I think the movie and the book are both brilliant So ha!I love the movie It's absolutely wonderful And I loved the book But they are quite different The novel definitely feelsadult Not because it has adult themes just in the overall tone and language The movie is definitelyfamily friendly The movie is wittier and funnier and sillier and faster paced, and the book is slower andwhimsical and feltgrounded in reality (even though it's surrounded in magic.) (B) 77% | GoodNotes: The ending's flat and it doesn't have a climax, but it's still a great homage to the tradition of dark, folkloric fairy tales.