[ DOWNLOAD ] ☧ Karatay Diyetiyle Beslenme Tuzaklarından Kurtuluş Rehberi ⚖ MOBI eBook or Kindle ePUB free

unlar tavsiye ediyor Glisemik indeksi d k yiyecekler kepekli ekmek makarna, elma eftali kay s Ya tereya , so uk s k m, et ya Et k rm z beyaz bal k En zararl lar Glisemik indeksi y ksek yiyecekler tatl , beyaz ekmek, mandalina z m muz Trans ya margarin, rafine ya , kat yumurtan n sar s , haz r yemekler pastalar Beni en a rtan bilgiler Margarinin yararl oldu unu san yordum, halbuki ok zararl ym ekerin bu kadar zararl oldu unu bilmiyordum Hatta enerji i i unlar tavsiye ediyor Glisemik indeksi d k yiyecekler kepekli ekmek makarna, elma eftali kay s Ya tereya , so uk s k m, et ya Et k rm z beyaz bal k En zararl lar Glisemik indeksi y ksek yiyecekler tatl , beyaz ekmek, mandalina z m muz Trans ya margarin, rafine ya , kat yumurtan n sar s , haz r yemekler pastalar Beni en a rtan bilgiler Margarinin yararl oldu unu san yordum, halbuki ok zararl ym ekerin bu kadar zararl oldu unu bilmiyordum Hatta enerji i in eker yerine ya t ketmeyi bile tavsiye ediyor K rm z eti zararl san yordum, halbuki ya bile yararl ym beslenme konusunda bilgili iseniz ve karatay n ilk kitab n okuduysan z bu kitab okuman za gerek yok. [ DOWNLOAD ] ⚖ Karatay Diyetiyle Beslenme Tuzaklarından Kurtuluş Rehberi ⚖ Karatay Diyetiyle Beslenme Tuzaklar ndan Kurtulu Rehberi S k rastlanan metabolik bozukluklar nlemenin en kolay yolu Prof Dr Canan Karatay bu kitab nda sa l n d nen bilin li bireyin en ok sordu u soruya yan t veriyor Neyi ni in yiyelim, neyi ni in yemeyelim Bu sorunun yan t nemli nk modern a , insan hasta eden beslenme tuzaklar yla dolu Yanl bilgilendirme, para u runa ger ekleri gizleme, sat lar d mesin diye belli r nlerin zararlar n rtbas etme, geleneksel ve sa l kl r nleri karalama, end strinin s k ba vurdu u taktiklerden Bu ambalajl tuzaklara d en masum insanlar da nce enerjisini ve sonra sa l n kaybediyor nsan ancak binlerce enzim, onlarca hormon dengeli bir ekilde al t zaman sa l kl bir v cuda sahip olabiliyor Beslenme tuzaklar i te bizi tam da buradan vuruyor nk yedilerimiz ve ya am bi imimiz hormonlar m z ve metabolizmam z ok abuk etkiliyor, hassas dengeyi bozabiliyor Bu denge bozucular aras nda neler yok ki li y llardan sonra moda olan kalori hesab , az ya l beslenme, light r nler, m gibi retilen fabrikasyon yiyecekler, bir t rl b rak lmayan tatl ve ekerle, ekerli i ecekler, trans ya larEzber bozan Profes r Canan Karatay, zellikle hormonal dengesizli i ve metabolik bozuklu u olan hastalar ndan gelen yo un taleple imdi de den e herkesi ilgilendiren bu kitab haz rlad Prof Karatay, Beslenme Tuzaklar ndan Kurtulu Rehberinde sa l kl proteinlerin, sa l kl ya lar n ve sa l kl karbonhidratlar n ne oldu unu, ne ekilde t ketilmesi gerekti ini, sa l kl ve sa l ks z yiyeceklerin v cudumuza girdi i andan itibaren nas l yol ald n , hazmolduktan sonra nas l etki yapt n ve nelere sebep oldu unu yine bilimsel referanslar e li inde anlat yor Tan t m B lteninden