&BOOK ⇰ Hayvan! (Aşk, Ayrılık, İhanet, Seks) ☠ Ebook or Kindle ePUB free

ho ama bo vol 2 Hayvan Oben Budak..http jaleninalemi.blogspot.com.tr 2Hemen s yleyeyim ok ama oook e lenceli bir kitap 2 gecede hemencecik bitirdim, zira keyifli bir romantik komedi ya da Hollywood diliyle kendini iyi hisset filmi gibi bitiriverdim E er Falan Filan okuduysan z zaten hemen Oben in bir sonraki kitab n okuma arzusuyla, heyecan yla dolmu ve bekliyordunuz Ben ne yaz k ki hemen okuyamad m i in k smet 2013 n son ay naym ancak ge olsun g olmas n Nitekim yle oldu Ama im Hayvan Oben Budak..http jaleninalemi.blogspot.com.tr 2Hemen s yleyeyim ok ama oook e lenceli bir kitap 2 gecede hemencecik bitirdim, zira keyifli bir romantik komedi ya da Hollywood diliyle kendini iyi hisset filmi gibi bitiriverdim E er Falan Filan okuduysan z zaten hemen Oben in bir sonraki kitab n okuma arzusuyla, heyecan yla dolmu ve bekliyordunuz Ben ne yaz k ki hemen okuyamad m i in k smet 2013 n son ay naym ancak ge olsun g olmas n Nitekim yle oldu Ama imdi de 3 kitap heyecan sard Neyse ki Oben twitter dan en k sa s rede geliyor haberini verdi Bu arada spoiler vermemek i in kendimi zor tutuyorum ancak unu demeden edemeyece im, ok ama okk keyifli bir s rpriz kitab n ortalar ndan itibaren sizi bekliyor olacak s ylemedi demeyin Ancak bu s rpriz, okuyucu kitlenin bir k sm na hitap ediyor olacak Onlar n kim oldu unu s yleyemem zira hemen anlars n z o zaman ama be prepared guys Son olaraksa, Hayvan da Falan Filan da oldu u gibi ok tatl , zellikle kad nlara dair anekdotlarla, g zlemlerle dolu Eminim erkeklere dair da var ancak onlar da onlar daha ok fark eder kan mca Keyifli bir kitap okuyay m, su gibi aks n, heyecanl , c v l c v l olsun derseniz hi d nmeyin hemen al p derhal okumaya ba lay n derim &BOOK ↚ Hayvan! (Aşk, Ayrılık, İhanet, Seks) ↛ Hayat e ittir seks Kad n e ittir zevk li ki e ittir esaret A k e ittir yokluk Oben Budak, yine soluksuz okuyaca n z bir kitaba imza att HayvanGazeteci, yazar ve DJ Oben Budak, ge ti imiz yaza damgas n vuran Falan Filandan sonra, bu kez HAYVAN kaleme ald Esen Kitap etiketiyle yay mlanan kitapta Budak, her zamanki e lenceli slubuyla erkek kahraman n n g z nden ili kileri yorumluyor ve insan n hayvanla imtihan n sorguluyor HAYVAN n edit rl n Berin Yavuzlar stlenirken, usta izer Erg n G nd z yine ill strasyonlar yla yazar n kurdu u d nyaya ayna tutuyorKimseye ba lanamayan, hayat seksle zde le tiren, kad n sadece bir zevk arac olarak g ren insan suretinde bir hayvan var kar m zda Ba ar l , zengin, yak kl vb b t n s fatlar kendisinde toplayan, hayatta ne istese elde etmi bir erkek Gams z g r nen, ger ekte korkular n gizlemeye al an, ac dan korkan bir yalanc kahraman Kad nlar n bitmek bilmeyen isteklerine s rt n d nen, Hayvan olmak gibisi yok diyen ve kendini sonuna kadar hakl bulan bir megaloman Ve avlanmaktan yorgun d t bir g n, o ok korktu u a k kapan na tak lan bir yaln z ruh te imdi durup bir d nmek gerekiyor hepimizde biraz hayvanl k yok mu Bu hayvan hakl olabilir mi Hayvan olarak m do ulur, hayvan m olunur Ka t m z her ey bir g n gelip bizi bulmaz m Seks yaln z ruhlar doyurur mu Peki de i im m mk n m Oben Budak n kendine has anlat m yla hem g lecek hem de sorular n za cevap arayacaks n z